Index

Trip to Grand Ledge - 13-April-2003


Amy, Darrell and Karen
Darrell
Over the edge
Amy and Darrell
Karen
Amy, Darrell and Karen Darrell Over the edge Amy and Darrell Karen

Darrell and Amy
Darrell, Preston and Amy
Preston, Darrell, Karen and Amy
Preston, Darrell, Karen and Amy
Darrell
Darrell and Amy Darrell, Preston
and Amy
Preston, Darrell,
Karen and Amy
Preston, Darrell,
Karen and Amy
Darrell

Darrell
Darrell
Squirrel
Darrell
Karen
Darrell Darrell Squirrel Darrell Karen

Karen
Karen
Darrell, Amy and Preston
Karen
Amy
Karen Karen Darrell, Amy
and Preston
Karen Amy

Amy
Karen
Karen
Preston
Preston
Amy Karen Karen Preston Preston

Preston
John and Amy
John
John
John
Preston John and Amy John John John

John
John
Amy
Amy
Amy
John John Amy Amy Amy

Amy
Darrell
Anna and Francis
Darrell
Francis, Anna and Karen
Amy Darrell Anna and Francis Darrell Francis, Anna
and Karen

Shoes and water
People
The masses
Karen
John
Shoes and water People The masses Karen John

John
John
Karen
Karen
Karen
John John Karen Karen Karen

Preston
Preston
Preston
Hair
Preston
Preston Preston Preston Hair Preston

Preston
Karen
Preston
Karen and Preston
Squirrel
Preston Karen Preston Karen and Preston Squirrel

pic1993
Tough climb